Amaphupho ngamazeze

Uma uphupha ubona amazeze kusho ukuthi uzobhekana nokudumala ngaphandle uma uphumelela ukuwabulala lokho okusho impumelelo.