Amaphupho ngamakhabethe

Uma uphupha ukuthi ubona ikhabethe kungaba kuhle noma kube kubi. Uma uligcwalisa kusho ukuthi ngisho kube khona izimbuyiselamuva uzothuthuka maduzane. Uma lingenalutho uma ulivula kusho ibhadi maduzane ikakhulukazi emsebenzini.

Leave a Reply