Bhalisa ukufumana olunye ulwazi

Amaphupha ngamanzi amdaka

Amaphupha amanzi amdaka kubonisa iimeko ezimbi okanye ezingaqinisekanga ekufuneka uhlale uphaphile kuzo. Ukusela amanzi angcolileyo kunokubonisa ukuba isiqalo esitsha okanye isiqalo esitsha sinokuba sengozini okanye sele sisengozini. Oku kunokukushiya uziva uhluthwe ithuba lokwenza uphuculo okanye inkqubela phambili. Amaphupha ngamanzi amdaka kunye nezikhukula kubonisa ukuba wena, okanye umntu osondeleyo kuwe, unokukhulelwa. Ukuba uphupha uqubha emanzini amdaka, ubone umntwana …

Funda okunye

Amaphupha ngamanzi

Amaphupha ngamanzi kunokuthetha izinto ezahlukeneyo, zombini ezilungileyo nezingalunganga. Isenokubonisa ukungaqiniseki okanye uloyiko onalo, mhlawumbi ngenxa yeemeko ezingalindelekanga. Amanzi anokubonisa iimvakalelo ezingalunganga, ezinje ngoloyiko okanye iinjongo zokugula, kunye neengcinga kunye neemvakalelo ezingalungiswanga. Iimeko ezinzima ezinokuzisa imiqobo, ukungaqiniseki, ukungaqiniseki okanye utshintsho olungafunekiyo lunokumelwa ngamanzi kumaphupha akho. Nangona kunjalo, kwinqanaba elifanelekileyo, amanzi angabonakalisa isiqalo esitsha, njengokuhlamba, ukusela amanzi …

Funda okunye

Amaphupha ngamanzi amnandi

Singasoloko siphupha ngamanzi, kuba amanzi yinxalenye ebalulekileyo yobomi bethu. Apha, sijonga indlela yokutolika amaphupha ethu malunga namanzi ngokuhlalutya uphawu lwenkcubeko, kunye nendlela edibana ngayo neemvakalelo kunye nezenzo zethu. Kwaye kubalulekile ukwazi ukuba ezinkcazelo zingezantsi zinokwahluka ebantwini kodwa ke zezixhaphakileyo. Ukuze ufumane intsingiselo ethe ngqo ngephupha lakho kwanento ekufuneka uyenzile, dibana nomntu okwaziyo ukulawula amaphupha ukuba …

Funda okunye

Amaphupha ngamanzi amabi

Singasoloko siphupha ngamanzi, kuba amanzi yinxalenye ebalulekileyo yobomi bethu. Apha sijonga indlela yokutolika amaphupha ethu malunga namanzi ngokuthi sihlalutye uphawu lwenkcubeko, kunye nendlela edibana ngayo neemvakalelo kunye nezenzo zethu. Kwaye kubalulekile ukwazi ukuba ezi nkcazelo zingezantsi apha zinokwahluka ebantwini kodwa ke zizezixhaphakileyo. Ukuze ufumane intsingiselo ethe ngqo ngephupha lakho kwanento ekufuneka uyenzile, dibana nomntu okwaziyo …

Funda okunye