Bhalisa ukufumana olunye ulwazi

Amaphupha ngezinja

Ukuba uphupha inja, inokuba luphawu oluhle ukuba iziphathe kakuhle, ngakumbi ukuba yinjana. Noko ke, ukuba inja ayikhathali, ilwa okanye iphule izinto, kusenokuthetha ukuba kungekudala uza kuba nengxaki ebomini bakho, ingakumbi kubantu abangathembekanga. Ukuba inja iyakuluma, ngoko kunokubakho. Ukuba iyakhonkotha okanye iyabhomboloza, oko kunokuthetha ukugula okanye ukufa kusapho lwakho. Ukuba uphupha umfazi omtsha ufikile kwikhaya kwaye …

Funda okunye