Bhalisa ukufumana olunye ulwazi

Amaphupha ngeminwe kunye nezandla

Ukuba uphupha izandla zakho zingcolile, kunokuthetha ukuba ujongene nesilingo sokwenza into embi. Ukuba azingcolanga nje kodwa zincangathi ngokunjalo, oko kunokuthetha ukuba usenokuba ungalihlwempu ngenxa yoko ulingeka ukuba ukwenze. Ukuba isandla sakho okanye iminwe yakho yenzakele, unokuphulukana nomsebenzi wakho kungekudala. Ukuba umntu unqumle umnwe okanye isandla sakho, oko kunokuthetha ukuba kungekudala unokuphulukana nento oyisebenzele nzima. Ukuba …

Funda okunye