Bhalisa ukufumana olunye ulwazi

Amaphupha ngengalo

Ukuphupha ngengalo, ukuba uphupha iingalo zakho zibuthathaka, oko kunokuthetha ukuba unokufumana impilo embi kwiintsuku ezizayo. Kwelinye icala, ukuba uphupha ukuba iingalo zakho zomelele kwaye zisempilweni, unokuzifumana uphumelela xa ubungalindelanga ukuba uphumelele.