isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Amaphupho ngezitho zomzimba

Asho ukuthini amaphupho amayelana nezitho zomzimba? Lokhu kuhlanganisa amaphupho ngeminyaka yobudala, izingalo, umgogodla, izintshebe, izinqe, isifuba, amashiya, amehlo, ubuso, izinyawo, iminwe nezandla, izinwele, ikhanda, inhliziyo, imilenze, udevu, umlomo, izinzipho, ikhala, ukushefa, isikhumba, ukulala, indle nomchamo, kanye nesisindo.

Amaphupho ngomgogodla

Uma uphupha ukuthi uphuke umgogodla, kusho ukuthi uzohlulwa ngomunye umuntu emncintiswaneni noma emsebenzini. Kepha, uma umgogodla wakho unamandla futhi uqondile, kusho ukuthi ikusasa lakho linenjabulo.

Ukuphupha usesikhathini noma uya esikhathini

Leli yiphupho elibhekene nabantu besifazane kuphela ngoba umuntu wesilisa akayi esikhathini. Lihle kakhulu kumuntu osuke ebhekene nenkinga noma izinkinga, libikezela ukudlula kulobo bunzima noma izingqinamba asuke ebhekene nazo. Imvamisa umuntu usuke engasiboni isixazululo futhi eselahle nethemba, kepha esikhathini esingeside isixazululo sisuke sizozifikela futhi aphume kuleyo nkinga kalula. Usizo lokuphuma kuleyo nkinga lusuke luzoqhamuka kumuntu obelungalindelwe … Read more

Amaphupho ngamehlo

Uma uphupha ukuthi ulahlekelwe elinye lamehlo akho kusho ukuthi kunengozi emzini wakho futhi kufanele uqaphele. Uma ukhala ungakhathazeki kusho ukuthi kunenjabulo ezayo kuwe maduzane nje. Kepha uma udinga izibuko ephusheni lakho kusho ukuthi kukhona ozokujikela obucabanga ukuthi ungamethemba.

Amaphupho ngesisindo

Uma uphupha ukuthi uzacile noma siyehla isisindo sakho kusho ukuthi kunenkathazo ezayo. Kusho nokuthi ungalahlekelwa yimali ekusaseni lakho – ngakho-ke qaphela ukuthi uyisebenzisa kanjani nokuthi uyiboleka bani. Kodwa uma uphupha ukuthi uyisidudla kusho ukuthi uzolwa nophathina wakho.

Amaphupho ngokushefa

Uma uphupha ukuthi uyashefa kusho ukuthi udinga ukuqaphela abangani bakho ngoba kungenzeka ukuthi bakwenza isilima – ikakhulukazi mayelana nomuntu othandana naye. Uma uphupha ukuthi ushefa indawo ethize emzimbeni kusho ukuthi uzoba nenkinga lapho.

Amaphupho ngezingalo

Uma uphupha ukuthi izingalo zakho ziphelelwe amandla kusho ukuthi kungenzeka uzizwe ungaphilile ezinsukwini ezizayo. Kodwa ke uma uphupha ukuthi izingalo zakho zinamandla uzozithola uthuthuka ungalindele.

Amaphupho ngesikhumba

Uma uphupha ukuthi isikhumba sakho sinezinduna kusho izinto ezinhle ngobudlelwane bakho nothandana naye. Uzohlangana nomuntu maduzane noma uzoba nenhlanhla nophathina wakho wamanje. Kodwa uma uphupha isikhumba sakho sisikwa kufanele uqaphele. Kusho ukuthi umuntu omethembayo kungenzeka abe yisitha.

Amaphupho ngemilenze

Uma uphupha ukuthi imilenze yakho noma amadolo akho aphelelwa amandla uzoba namashwa ikakhulukazi uma uwa phansi ngenxa yalokho. Kodwa uma inamandla nawe uzoba namandla nempilo – ikakhulukazi uma ungowesilisa. Uma ungowesifazane ngenjwayelo kusho ukuthi umyeni wakho uzokunakekela futhi akuphathe kahle.

Amaphupho ngemilomo

Ukuphupha ngomlomo kungasho izinto eziningi ezithinta impilo yakho kanye nabantu ophila nabo. Umlomo onukayo– lokho kusho ukuthi abantu sebephonsa ithawula ngawe ngenxa yezinto ozenzayo. Amazinyo – lokho kusho ukuthi uzomenywa endaweni ejabulisayo maduzane kodwa uma likhishwa izinyo kusho ukuthi uzolahlekelwa umngani. Umlomo  ugxaza amathe – lokhu  kusho ukuthi uzolahlekelwa yimali maduzane.