Amaphupho ngomchamo nendle

Uma uphupha ukuthi ubona noma unuka umchamo noma indle kusho ukuthi kukhona okuthakathile. Uma kunuka kabi kakhulu kusho ukuthi ukuthakatheka kuyasebenza ngempela. Udinga ukubona umelaphi ukuze uthole usizo.