Ukudla okuphekwa ngempuphu

Impuphu itholakala ngokugaywa kombila owomile. Impuphu ikhipha ukudla okuningi okunye kudinga ukuxutshwa nokunye ukuze kukhiphe isidlo esithile. Cofa ohlwini olungezansi ukufunda isidlo ngasinye esiphekwa ngempuphu noma esixutshwa nempuphu ukuphekwa.

Nalu uhlu lwezinhlobo zokudla okuphekwa ngempuphu

  • Isigwamba – Isigwamba idokwe eliqinile/elishubile eliphekwa ngempuphu. Cofa lapha ukuthola iresiphi yokupheka isigwamba
  • Uphuthu – Uphuthu luphekwa ngempuphu, amanzi kanye neswayi, imvamisa amanzi ophuthu awabi naso isikali. Cofa lapha ukuthola iresiphi yokupheka uphuthu.
  • Iyambazi/idokwe – Idokwe isidlo sasekuseni noma sezingane ezincane. Cofa lapha ukuthola iresiphi yokupheka iyambazi/idokwe
  • Umbhushu/isigwaqane – Umbhushu uphekwa ngenxube yempuphu nobhontshisi. Cofa lapha ukuthola iresiphi yokupheka umbhushu/isigwaqane
  • Isijabane – Kuphekwa imifino, okuthi uma isivuthiwe kubondwe ndawonye nempuphu sakupheka uphuthu.

1 thought on “Ukudla okuphekwa ngempuphu”

Leave a Reply