Ukudla okwenziwa ngofulawa

Ufulawa ukhipha ukudla okuningi okwahlukahlukene. Ezinye izidlo ezikhishwa ufulawa zidinga ukuxutshwa nezinye izithako kanti kwesinye izikhathi kuba ufulawa wodwa. Nalu uhlu lwezinhlobo zokudla okwenziwa ngofulawa