Amadade

Amadade amazambane anamakhasi amnyama, ayaphekwa adliwe odwa noma axutshwe nempuphu. Izithako Indlela yokwenza Uma ufuna ukupheka amadade ehla esiphundu landela lendlela engezansi. Izitsha kanye nebhodwe olisebenzisayo qinisekisa ukuthi kuhlanzekile ngaso sonke isikhathi, ukwenza njalo uzopheka ukudla okunempilo futhi okungenawo amagciwane. Lesi sidlo singadleka sodwa noma nesishebo.