isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Ujeqe

Ujeqe isidlo esenziwa ngofulawa, ungabalelwa ekudleni kwesintu njengesinkwa sakwantu. Abanye abantu bawubiza ngempama kanina. Ujeqe ungawudla nezinto eziningi okubalelwa kuzo isitshulu, itiye, isobho noma ibhotela. Ngezansi ngifake isithombe sokudla okudliwa nojeqe.

Izithako

  • Ushukela (200g)
  • Amanzi amhlophe eqanda
  • Izinkomishi ezine zikafulawa
  • Inkomishi eyodwa nohhafu wayo wamanzi afudumele
  • Uyisti/imbiliso (11g)
  • Izithupha ezintathu zosawoti
Ujeqe nesishebo

Indlela yokwenza

Hlanganisa ufulawa, amanzi, uyisti nosawoti ukuze kwakheke inhlama ethambile. Gingqa uphinde urole inhlama esitsheni ohlanganisele kusona. Kudingeka lokhu ukwenze imizuzu eyishumi. Faka inhlama kupulasitiki ohlanzekile futhi ongenambobo. Qikelela ukuthi upulasitiki wakho uyawubopha uvaleke. Emva kwalokho beka inhlama yakho endaweni efudumele isikhathi esingangehora.

Faka amanzi amancane ebhodweni mase ufaka upulasitiki wakho onenhlama, isivalo sebhodwe usivule kancane. Yazi ukuthi uma amanzi emaningi kakhulu ayachitheka. Ulinde noma isikhathi esingangamahora amathathu.

Emva kwalokho khipha ujeqe kupulasitiki, ulinde uphole kancane ngaphambi kokudla.

Leave a Reply