Isihhiya

Ubhatata noma ithanga okuphekwa kuxutshwe nempuphu yamabele. Izithako Indlela yokwenza Uma ufuna ukupheka isihhiya esehla esiphundu, landela lendlela engezansi. Izitsha kanye nebhodwe olisebenzisayo qinisekisa ukuthi kuhlanzekile ngaso sonke isikhathi, ukwenza njalo uzopheka ukudla okunempilo futhi okungenawo amagciwane. Isihhiya simnandi uma sesipholile ungasifaka ushukela ukunambitheka uma ungezwakali ushukela wethanga noma ubhatata.