isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Isitambu

Isitambu ukudla okwakhiwa yingxube yommbila ogqakaziwe kanye nobhontshisi. Isitambu uma singaxutshiwe nobhontshisi siyaye sidinge isishebo ngoba kusuke kuwummbila nje ogqakaziwe waphekwa.

Izithako

 • Isitambu
 • Ubhontshisi
 • Iswayi
 • Amafutha
 • Amankayiso, amathambo (kuya ngokuthanda komuntu)

Indlela yokwenza

Kubiliswa isitambu, uma sesiqala ukuthambathamba kufakwe ubhontshisi kuphekwe kokubili. Uma sekuthambele ukudliwa kuba nombala othi awube mpunga ngenxa yamanzi akhishwa isitambu kanye nobhontshisi. Kuthoselwa eceleni amafutha no-anyanisi nazozonke izinongo bese zithelwa ebhodweni kugovuzwe kuze kube kuyahlangana.

Isimanje

Isitambu sesimanje sehluke kakhulu ngokunongwa uma siqhathaniswa nesakudala.

Izithako

 • Izinkomishi ezimbili zesitambu
 • Uhhafu wenkomishi yemajarini (margarine Stork/Rama)
 • Ubisi oluyimpuphu (Ellis Brown)
 • Isigaxa sika-anyanisi esiqotshwe saba sincanyana
 • I-Aromat
 • Iphakethe lokhilimu wesobho lenkukhu (Knorr/Royco Cream of Chicken Soup)

Indlela yokwenza

Washa kahle isitambu sakho uwakhiphe wonke amanzi, uma uthanda ungasilalisa emanzini ngayizolo bese usipheka ngakusasa. Sifake ebhodweni ozopheka ngalo bese ufaka amanzi abilayo abe ngaphezulu kwesitambu. Usiyeke sibile kahle isikhathi esilinganiselwa ku-2½ amahora, usifake amanzi kancane uma edingeka. Uma sesivuthwe kahle, ncibilikisa izipuni ezimbili zemajarini bese ufaka u-anyanisi wakho uze uthothombale (uvuthwe sakuba nsundu) bese uwufaka esitanjini sakho. Govuza bese ufaka ubisi oluyimpuphu kanye ne-Aromat ize izwakale kahle. Emva kwalokho ufake i-cream of chicken soup, kungaba owokuzenzela noma iphakethe.

1 thought on “Isitambu”

Leave a Reply