Bhalisa ukufumana olunye ulwazi

Iziduko zama Bhele Clan Names

UKhuboni,
UMadiba,
Qunta,
Ndabezitha,
Mbandeni,
Mafu,
Solanga,
Langa lokulunga,
Nodzela,
Nombiko,
Mnomane,
UMbutho,
UMbikazi,
UNontanda,
UNontanda kuphakanyiswa,
ULanga,
UDlambulo,
Abantw’abaphekwa nenyengane kwavuthw’inyengane Lasal’iBhele,
Asityi mbilini wamfuyo sity’ owenyamakazi.

Enye indlela yokuzithutha koo Bhele

Bhele,
Godide,
Mphemba,
Ntuli,
Ndlela kaSompisi,
Sothole,
Gudukazi uyiNcwayo,
Khuboni,
Sompisi owaphemba ngamakhand’ amadoda, abanye bephemba ngomlilo,
Nina baseLenge enabonakala ngefu leziNtuli,
Kwabe kunguSompisi kaGuqa,
kaMasalela,
Mazimuzimu enidl’abantu,
Mgwabini wemikhonto,
Umahlatshwa ebuhleni njengethole,
Umagaju njengengwe,
Inhlanga eyeqa iphindaphinda,
Umanxeba angamanxuluma,
Kwasa bemhlaba uGwabini waphika,
Lang’elaphum’endlebeni yendlovu,
Nyaka wumbe lophum’ endlebeni yengwenya,
Unonjiyelwa,
Kulala uhlangothi lubomvu,
Ugodo olunuka namankayiya,
Langa!


Leave a Reply