isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Ukuphupha umemulo

Ukuphupha umemulo kubungazwa kujatshulwe kungasho injabulo ezayo noma impumelelo. Kodwa ukuphupha umemulo kukuhle kujatshulwe kungasho ukuthi kukhona ubunzima obuzayo noma isifo emndenini. Leli phupho lingasho ukuthi khona ilungu lomndeni elizoshona noma loyo omubonayo ephuphweni evunule embethe nomhlwehlwe kukhona ubunzima azobhekana nabo. Uma uphupha udadewenu osasesigabeni sobuntombi emula ebhince ngesidwaba senkomo lokhu kungasho ukuthi ithonga liyadinga … Read more

Umemulo Ceremony (isigaba empilweni yentombazane)

Kunezigaba zemicimbi empilweni yentombazane. Uma intombazane isifike esikhathini sayo sobudala sokuthomba yenzelwa umhlonyane. Uma intombazane isineminyaka engama-21 yenzelwa umemulo, kodwa-ke intombazane iyenzelwa futhi umemulo ngesizathu sokuthi isuke isizokwendela umkhwenyana wayo. Ukwemulisa intombazane akukhethi, iyemuliswa intombazane noma ngabe isinengane noma ayinayo. Umemulo yilapho abazali besuke bebonga khona intombazane ukuthi iziphathe kahle yaze yafika esigabeni sobudala. Kodwa-ke … Read more

Mayelana Namaphupho osikweni lwase-Afrika nolwesiZulu

Ukuchaza amaphupho kuyingxenye esemqoka osikweni lwe-Afrika. Umbuso wemimoya uyingxenye yansukuzonke empilweni yemiphakathi eminingi yama-Afrika, futhi amaphupho awumongo kulombuso. Izincazelo nemifanekiso okwakha izwe lamaphupho kuguquguquka ngokwehlukana kwimifanekiso yaseNtshonalanga, futhi kwenza uhlelo lwezincazelo olunothile noluvusa imizwa. Osikweni lwe-Afrika, amaphupho axhumanisa abaphilayo nokhokho (namadlozi), kanjalo nabo okhokho (amadlozi) baxhumana kanjalo nabaphilayo. Kwesinye isikhathi amaphupho anikeza impendulo ezintweni umuntu … Read more