Bhalisa ukufumana olunye ulwazi

Iziduko zoo Nqarhwane Clan Names

OoNqarhwane
OoZiduli,
OoHlab’ilawu,
OoHintsabe,
OoLimel’intaka.
OoKhawuta,
OoSel’ amanz’ angasel wayo,
OoMbuphu,
OoZigxashe.
OoMsobi noMsobikazi,
OoVav’unomathithi,
OoUMth’oth’ugawulwa ub’ukhula.
OoKhula mthi sigawul’iintonga.

Leave a Reply