Bhalisa ukufumana olunye ulwazi

Iziduko zoo Khwalo Clan Names

OoKhwalo,
OoMlanjana,
OoNcuthu,
OoNcuthumazangwa,
Mnikwa nto
Ongazithatheli into yomntu,
Ngaphandle kokuba ayinikwe
Mnqiwu,
Mchako

2 thoughts on “Iziduko zoo Khwalo Clan Names”

 1. Iziduko okanye izithakazelo zaMaZangwa aziphelelanga.Uyedlula apha uthi;
  Sohobese
  Nqene
  Debeshe
  Mchenge
  Sikhonkxo sentsimbi zabelungu
  Mlambo awuwelwa uwelwa zinkinjane
  Nkonjane emnyama ebhabh’emafini
  Nkuma

  Reply

Leave a Reply