Bhalisa ukufumana olunye ulwazi

Iziduko zama Mpondo Clan Names

UMpondo
UNyawuza
UDakhile.
UFaku,
UThahla,
UNdayeni,
UNgqungqushe.
Umalilelwa yintombi ithi ndithathe andinamama andinatata.
UZ’qelekazi,
Uhlamba ngobubende amanzi ekhona.
USigcawu esithi xa sibizwa ngabafazi sisinawu-nawu.

Leave a Reply