Bhalisa ukufumana olunye ulwazi

Iziduko zama Cwerha Clan Names

AmaCwerha,
OoVambane,
OoSiyoyo,
OoNdidiwe,
OoMahlahlana.
Oohlahla elagawulwa layekwa phantsi komlanjana
Xa liz’endlwini kubaleka wonk’umntu
Kuba lithwel’iinyoka,
OoRhawula kuyaphalala!
OoPotwana,
OoMlawu,
OoGalel’uyeya,
OoMfaz’obele nye phezu komlambo.
OoMal’ebomvu etshintshwa phesheya kweGqili.
Into’ezinqulwa nazimfene xa ziya kulala,
Zithi Gxarha!

Leave a Reply