isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Amaphupho ngemisebenzana

Asho ukuthini amaphupho ngemisebenzana? Lokhu kuhlanganisa ukuphisa utshwala, ukuphehla ibhotela, ukuklina, ukumba, ukugaya izimbewu, ukuvuna, ukuhlakula, ukuwasha izingubo, ukusenga, ukuthunga, ukushanela nokuphica.

Amaphupho ngokuphica

Uma uphupha ukuthi uphica icansi lomuzi wakho kusho ukuthi indoda izocela umshado komunye wamadodakazi akho noma isihlobo esingowesifazane esiseduzane nawe.

Amaphupho ngokushanela

Uma uphupha ukuthi uyashanela kuwuphawu oluhle ngekusasa lakho. Okuhle kuyeza ngisho unezinkinga okwamanje. Uma uphupha nje ngomshanelo kusho ukuthi udinga ukuqaphela abantu abafuna ukukukhohlisa.

Amaphupho ngokuthunga

Uma uphupha ukuthi uthunga izingubo kuwuphawu oluhle kakhulu uma uqeda into oyiqalile. Uma uvuka ngaphambi kokuqeda kusho ukuthi izinto ezimbi ziyeza.

Amaphupho ngokusenga

Uma uphupha ukuthi usenga inkomo kusho ukuthi uzophumelela ngokweqile futhi ube yisigwili ngenxa yamathalente akho. Futhi uzoba nomshado onenjabulo.

Amaphupho ngokuwasha izingubo

Uma uphupha ukuthi uwasha izingubo qaphela kusho ukuthi kungenzeka ulahlekelwe yinto ebalulekile kuwe maduzane. Amaphupho ngezingubo ezindala noma ezingcolile. Amaphupho ngokungcola nokuhlanzeka.

Amaphupho ngokuhlakula

Uma uphupha ukuthi uyahlakula engadini yakho kusho izinto ezinhle kuwe. Uzoba nenhlanhla nenjabulo futhi uzophila impilo ende.

Amaphupho ngokuvuna

Uma uphupha ukuthi uvuna izithelo kusho ukuthi uzophumelela ezintweni ozenzayo. Ummbila nezinye izitshalo zokudla zibaluleke kakhulu futhi zisho ukuthi uzoba yisigwili.

Amaphupho ngokumba

Uma uphupha ukuthi uyamba engadini yakho ngemvamisa kuwuphawu oluhle. Kusho ukuthi ukusebenza kwakho kanzima kuzoba nomvuzo. Kepha uma ulahlekelwa amathuluzi akho kusho ukuthi uzoba nezinkinga maduzane.

Amaphupho ngokuhlanza

Uma uphupha ukuthi uhlanza indlu yakho kusho ukuthi uzoba nezimali ekusaseni lakho. Uma vele uyisigwili kusho ukuthi kungenzeka ube senkingeni maduzane.