isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Amaphupho ngemisebenzana

Asho ukuthini amaphupho ngemisebenzana? Lokhu kuhlanganisa ukuphisa utshwala, ukuphehla ibhotela, ukuklina, ukumba, ukugaya izimbewu, ukuvuna, ukuhlakula, ukuwasha izingubo, ukusenga, ukuthunga, ukushanela nokuphica.

Amaphupho ngokuphica

Uma uphupha ukuthi uphica icansi lomuzi wakho kusho ukuthi indoda izocela umshado komunye wamadodakazi akho noma isihlobo esingowesifazane esiseduzane nawe.

Amaphupho ngokushanela

Uma uphupha ukuthi uyashanela kuwuphawu oluhle ngekusasa lakho. Okuhle kuyeza ngisho unezinkinga okwamanje. Uma uphupha nje ngomshanelo kusho ukuthi udinga ukuqaphela abantu abafuna ukukukhohlisa.

Amaphupho ngokuvuna

Uma uphupha ukuthi uvuna izithelo kusho ukuthi uzophumelela ezintweni ozenzayo. Ummbila nezinye izitshalo zokudla zibaluleke kakhulu futhi zisho ukuthi uzoba yisigwili.

Amaphupho ngokumba

Uma uphupha ukuthi uyamba engadini yakho ngemvamisa kuwuphawu oluhle. Kusho ukuthi ukusebenza kwakho kanzima kuzoba nomvuzo. Kepha uma ulahlekelwa amathuluzi akho kusho ukuthi uzoba nezinkinga maduzane.