isiXhosaisiXhosa isiZuluisiZulu

Leboko la ga Bafokeng ba Phokeng ( Bokonebophirima,Phokeng)

Kwena ga ke boke ke a okaoka,Ke boka ke boifa Moselekatsi wa MashobaneBa ntlha ya tlase ga ke ba boifeBa ntlha ya tlase ga nke ba bokaKwena e bokwa ke ntlha ya godimo,E bokwa ke Bafokeng ba PhokengRona basimane re a kekologa. Didimalang jalo BafokengTlhwaang ditsebe lo reetse thataLo itlwe fa ke ke golodika phalafalaKwena e maoto a makokomaTshesebe e e mo maisa ntwengYo o maoto a a bofefo go sianaYo o tsebe ntlha go … Read more

Leboko la Kgosi ya Direpotsane (Kgosi Lebone Molotlegi)

Are ke Tau ya Maganelwa, Nkgakganthe Seokama Dichaba, Kwena e ntsho e kwa Direpotsane Phokeng ga Mmanape-a-Tshukudu. Are ke tlhaga ka Borwa ke duma Ke tsietsa maapara-nkwe, Ke be ke tsietse le magosana a itumetse. Are nna Lebone la Bafokeng, Nna le nnake re tlogetswe ke rre Re le masiela a Bafokeng, Ra gola ra kokomaga            Ra ba ra ya Modubung le ba bagolo. Nna Lebone la Bafokeng, Setlogolo sa Bapo, dikgomo ke gama metlhape, … Read more

Leboko la Molefi Molobye (Mathetshwaana)

Nna ke nna Ramebila,        Ramebila a Matsietsa Kgope O ntseng gotwe basimane ba Bakgatla Ba nyetse go setse Ramebila, Kante le ene ga a sala o tla nyala. Ke kgagarapa phelehu, e mphikela O ne o thetse ka nko fela,                   Ka dintlha tsa go ka hularelwa. Ke setsepatsepa sa selo lebelo, Tsipatsipa kwa ga Mmanape-Tshukudu. Erileng go sa, phalafala ya marumo Ya kgelebetega kwa thabeng tsa Mogale Ya utlwala kwa ga Mmanape-a-Tshukudu Banna ba … Read more

Leboko la Kgosi Sekete

Ke nna Sekete se modumȏ Seketemela dichaba tsa Phokeng, Ga Mmanape-a-tshukudu Erile go twe o tlhabile Segopa Kgadikidiki Magosana a ipela are: Sekete o hule re tla robala. Erile go twe o dule fa lapeng, Ba têma mekokotlo ba re:          Sekete re a be re tla go mo tshabela kae! A re ngwana-a- Mmapya a koba tshukudu, Makgale ke ênê a sa mo tshabeng, Ga a tshabe sêlo se naka le phatlheng. A re ngwana-a-Mmampya … Read more

Leboko la Kwa Mokotedi (Kgopane)

Ake mosimane wa gaabo Pharitlhe ke lesogana, Ake motho wa gaabo Mphapharitlhe O ntseng  a re kwalang kapele di a feta, ‘Tlhaka la noka, ngwana ga Magakwe-a-Mokotedi A sose mpya, e itse motswalo,                 Ke bone e sianela Mokotedi, Nna le ge ke sepila, ke montle, Ke tshwaana le Magakwe wa ga Kwalang. Metswedi ya leboko: Kgoroeadira, K.O. (1993) The Praise Poetry Of The Bafokeng Of Phokeng. M.A. ( African Languages In The Faculty of Arts. … Read more

Leboko la Ba-Rangaka: (Radiala)

Ke Motlhabane wa nokana e tshwaana E senang mokgokgotsho Motlhabane wa nokana e tshwaana E senang mokgokgotsho, Ngwana wa gaabo Mmalenala wa Machema. Yo rileng a tswa Moleji A be asa tshabe, Ya re a tla Phokeng a tshabiwa A  tshabiwa ke Ramagono  a Mmusi. A nnare Mmalenala o ntsaya masepa? A nka go tsaya masepa, Ke se divarka, ke se dikolobe E nnile Letatakgolo le le kgomo e ntlha  La kgomo yaabo Morati wa … Read more

Leboko la Sepeke Magano (Pitso)

Ke nna Sepeke sa maboakgwana e re e lela Ya petekanya kodu Ya kete ke ngwana ya madira a magolo, E tswe e le kgwana ka madira a mannyane. O ntse a re bophepa bo e tla bo tswa ‘tsatsing Bo ntse bo jana ka dinala Bo ntse  bo re, bo ra foo re fete Re ye go bona tladi tshwaana Kwa Bote-Sefogole, Kwa tlase kwa Matsukubyane, Mfera wa-Ditau le Ramoroa. O ntse a re  … Read more