isiXhosaisiXhosa isiZuluisiZulu

Leboko la Kwa Mokotedi (Kgopane)

Ake mosimane wa gaabo Pharitlhe ke lesogana,

Ake motho wa gaabo Mphapharitlhe

O ntseng  a re kwalang kapele di a feta,

‘Tlhaka la noka, ngwana ga Magakwe-a-Mokotedi

A sose mpya, e itse motswalo,                

Ke bone e sianela Mokotedi,

Nna le ge ke sepila, ke montle,

Ke tshwaana le Magakwe wa ga Kwalang.

Metswedi ya leboko:

Kgoroeadira, K.O. (1993) The Praise Poetry Of The Bafokeng Of Phokeng. M.A. ( African Languages In The Faculty of Arts. [Unpublished]: University of Johannesburg. Retrieved from: https://ujdigispace.uj.c.za (Accessed: 05/20/22).

Leave a Comment