isiXhosaisiXhosa isiZuluisiZulu

Leboko la Molefi Molobye (Mathetshwaana)

Nna ke nna Ramebila,        Ramebila a Matsietsa Kgope O ntseng gotwe basimane ba Bakgatla Ba nyetse go setse Ramebila, Kante le ene ga a sala o tla nyala. Ke kgagarapa phelehu, e mphikela O ne o thetse ka nko fela,                   Ka dintlha tsa go ka hularelwa. Ke setsepatsepa sa selo lebelo, Tsipatsipa kwa ga Mmanape-Tshukudu. Erileng go sa, phalafala ya marumo Ya kgelebetega kwa thabeng tsa Mogale Ya utlwala kwa ga Mmanape-a-Tshukudu Banna ba … Read more