isiXhosaisiXhosa isiZuluisiZulu

Leboko la ga Bafokeng ba Phokeng ( Bokonebophirima,Phokeng)

Kwena ga ke boke ke a okaoka,Ke boka ke boifa Moselekatsi wa MashobaneBa ntlha ya tlase ga ke ba boifeBa ntlha ya tlase ga nke ba bokaKwena e bokwa ke ntlha ya godimo,E bokwa ke Bafokeng ba PhokengRona basimane re a kekologa. Didimalang jalo BafokengTlhwaang ditsebe lo reetse thataLo itlwe fa ke ke golodika phalafalaKwena e maoto a makokomaTshesebe e e mo maisa ntwengYo o maoto a a bofefo go sianaYo o tsebe ntlha go … Read more

Leboko La Kgosi Molotlegi Mokgatle

Thella wa Mmanape-a-tshukuduO ‘tlapa le kwa Moremogolo Kgolokwe‘Tlapa le paletse basimane le ThekwaneLe paletse Tlhage morwa RampeteMotho yo tumileng ka dichaba, a tumaA ba tuma le Phiritona go se gaufeRe tlile ra utlwa ka Mokitlane a Lesotho A re, Thella wa Mmanape-a-tshukuduWa bidiwa wa batlwaO batlwa ke basimanyana ba MokgatleBa go batla ba go isa kae ba sa go rateNtswa ba go batlela makwalwana a MakgoaA motho o kile a seka thotha e le yaabo?A … Read more

Leboko la Kgosi ya Direpotsane (Kgosi Lebone Molotlegi)

Are ke Tau ya Maganelwa, Nkgakganthe Seokama Dichaba, Kwena e ntsho e kwa Direpotsane Phokeng ga Mmanape-a-Tshukudu. Are ke tlhaga ka Borwa ke duma Ke tsietsa maapara-nkwe, Ke be ke tsietse le magosana a itumetse. Are nna Lebone la Bafokeng, Nna le nnake re tlogetswe ke rre Re le masiela a Bafokeng, Ra gola ra kokomaga            Ra ba ra ya Modubung le ba bagolo. Nna Lebone la Bafokeng, Setlogolo sa Bapo, dikgomo ke gama metlhape, … Read more

Leboko la Bangwaketse

Ba ga mokgalo o thebeBa ga mmila go bobelaBa ga setlhong ga se huparelweBa ga heyana-heya Ba ga pheshana ya moswagadiE tshwarwa ke sokwe le phelaBa ga matshaba le kgomoMatlogela temo e le sefolelaLo tshaba le kgomo lo gopotse kae?

Leboko la ga Kgosi Moruakgomo

Phofotlaaka a Tshosa Phefo ya matswee ya bo-Motswasele Ga e anna ya fofotlaaka Ya fokela dikgomo le batho E foka le badisa ba moana kwena Yo e riling mpe etla e befile A raya mosimane a re, e bone Go tulwe ako o eme o e kanoke Ya Bokalaka y abo e le seromo E le phofedi ya legoma e feta Mosimane wa bo-Kediilweeng O tshaba o falotsega sethutlwa Batho lo kile lwa senya morukuru … Read more