isiXhosaisiXhosa isiZuluisiZulu

Leboko La Kgosi Molotlegi Mokgatle

Thella wa Mmanape-a-tshukudu
O ‘tlapa le kwa Moremogolo Kgolokwe
‘Tlapa le paletse basimane le Thekwane
Le paletse Tlhage morwa Rampete
Motho yo tumileng ka dichaba, a tuma
A ba tuma le Phiritona go se gaufe
Re tlile ra utlwa ka Mokitlane a Lesotho

A re, Thella wa Mmanape-a-tshukudu
Wa bidiwa wa batlwa
O batlwa ke basimanyana ba Mokgatle
Ba go batla ba go isa kae ba sa go rate
Ntswa ba go batlela makwalwana a Makgoa
A motho o kile a seka thotha e le yaabo?
A seka Rannokana le Madumelo.

Metswedi ya leboko: Kgoroeadira, K.O. (1993) The Praise Poetry Of The Bafokeng Of Phokeng.

Leave a Reply