isiXhosaisiXhosa isiZuluisiZulu

Leboko la Kgosi ya Direpotsane (Kgosi Lebone Molotlegi)

Are ke Tau ya Maganelwa, Nkgakganthe Seokama Dichaba, Kwena e ntsho e kwa Direpotsane Phokeng ga Mmanape-a-Tshukudu. Are ke tlhaga ka Borwa ke duma Ke tsietsa maapara-nkwe, Ke be ke tsietse le magosana a itumetse. Are nna Lebone la Bafokeng, Nna le nnake re tlogetswe ke rre Re le masiela a Bafokeng, Ra gola ra kokomaga            Ra ba ra ya Modubung le ba bagolo. Nna Lebone la Bafokeng, Setlogolo sa Bapo, dikgomo ke gama metlhape, … Read more