isiXhosaisiXhosa isiZuluisiZulu

Leboko la Bakwena

Ke kwena e ntsho ya modiana a tau fifi la Bakwena
E rre fa e tlhola maimane e eme ka maroo
Khwiting kwena e tsene le kgomo bodibeng bontsho
Beng kgomo ba rile ba a okaoka,
Ba pitla madiba le ka magokare
Ba itlhoma ba bonegela bodiba bo kgomo e tseneng ka bona
Monna wa mma tshutsele tshutse yo o rileng a tshela odi a letlana
Ga sutlha kgwana, ga sutlha thamagana e tswe e le kgomo tsa bo Rasekana a Bapo.

Leave a Reply