isiXhosaisiXhosa isiZuluisiZulu

Leboko la ga Bafokeng ba Phokeng ( Bokonebophirima,Phokeng)

Kwena ga ke boke ke a okaoka,
Ke boka ke boifa Moselekatsi wa Mashobane
Ba ntlha ya tlase ga ke ba boife
Ba ntlha ya tlase ga nke ba boka
Kwena e bokwa ke ntlha ya godimo,
E bokwa ke Bafokeng ba Phokeng
Rona basimane re a kekologa.

Didimalang jalo Bafokeng
Tlhwaang ditsebe lo reetse thata
Lo itlwe fa ke ke golodika phalafala
Kwena e maoto a makokoma
Tshesebe e e mo maisa ntweng
Yo o maoto a a bofefo go siana
Yo o tsebe ntlha go utlwa ditshebo.

Tlhwang ditsebe basimane ba kgosing
Lo tlhwase ditsebelo reetse thata
Lona ba dintlha ga ke le umake
Ke bua le basimane ba kgosing
Lo rileng kwena lo phakela
Mme tlhaang ke utlwa kwena e galifile
Ke utlwa kwena e kgalema ke le kgakala
Ke itlhoma ke palama thaba ya Tshufi
Ke raya fa phateng ya mabudud
Gaufi le sope la Matebele
Gaufi le lengope la Mmakhunyedi.

Leave a Comment