isiXhosaisiXhosa isiZuluisiZulu

Leboko la Kgosi Sekete

Ke nna Sekete se modumȏ Seketemela dichaba tsa Phokeng, Ga Mmanape-a-tshukudu Erile go twe o tlhabile Segopa Kgadikidiki Magosana a ipela are: Sekete o hule re tla robala. Erile go twe o dule fa lapeng, Ba têma mekokotlo ba re:          Sekete re a be re tla go mo tshabela kae! A re ngwana-a- Mmapya a koba tshukudu, Makgale ke ênê a sa mo tshabeng, Ga a tshabe sêlo se naka le phatlheng. A re ngwana-a-Mmampya … Read more