isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Amaphupho ngobuKrestu

Asho ukuthini amaphupho ngobuKrestu? Lokhu kuhlanganisa izingelosi, uwoyela wokugcotshwa, ukubhabhadiswa, isonto, isidlo, izulu, isihogo, uMariya, umthandazo, abafundisi, ukuphenduka nentshumayelo.

Amaphupho ngomfundisi

Uma uphupa ukuthi ubona umfundisi esontweni kusho ukuthi uzophumelela ube nezimali. Kepha uma kungumfundisi ngaphandle egcekeni kusho ukuthi uzodinga ukuqaphela izilungiselelo zokomthetho ozenzayo.

Amaphupho ngomthandazo

Uma uphupha ukuthi uyathandaza kusho ukuthi uzojabula ngaphandle uma uhluphekile. Uma kunjalo kusho ukuthi uzobhekana nezinkinga ezingaphezulu empilweni yakho. Nansi incazelo ngamaphupho ngesonto.

Amaphupho ngoMariya

Uma uphupha ukuthi ukhuluma noMariya uzoba nenjabulo enkulu empilweni yakho ngenxa yokukholwa kwakho obuqinile.

Amaphupho ngesihogo

Uma uphupha ukuthi usesihogweni ngemvamisa kusho ibhadi ekusaseni lakho. Kodwa uma ugula kusho ukuthi uzoba ngcono maduzane.

Amaphupho ngezulu

Uma uphupha ukuthi uya ezulwini kusho ukuthi uzoba nodumo futhi ube ngumuntu onesithunzi ngenxa yamathalente akho.

Amaphupho ngesidlo

Uma uphupha ukuthi uthatha isidlo esontweni kusho ukuthi uzojabula kakhulu ikakhulukazi othandweni.

Amaphupho ngesonto

Uma uphupha ukuthi usesontweni ngemvamisa kuwuphawu oluhle kuwe futhi uzothuthuka. Uma uzila ephusheni lakho kusho ukuthi wena noma umuntu omthandayo uzoshada maduzane ikakhulukazi uma uzwa insimbi yasesontweni ngaphezu kwalokho. Kodwa uma isonto livaliwe uma usufika khona kusho ibhadi. Uma ubona umbiko womshado esontweni kusho ukuthi labo bantu bazodivosa.