Amaphupho ngesidlo

Uma uphupha ukuthi uthatha isidlo esontweni kusho ukuthi uzojabula kakhulu ikakhulukazi othandweni. iAfrika