isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Ukuphupha izithelo ezibolile

Leli iphupho elingelihle neze, libika ukuba neshwa lokungabatholi abantwana nama ukuphuphuma kwesisu, kukhona okusuke kungahambi kahle ngenzalo yakho noma isibeletho sakho uma ungumuntu wesifazane.

Amaphupho ngezithelo

Asho ukuthini amaphupho ngezithelo? Lokhu kuhlanganisa ama-aphula, amabhilikosi, obhanana, amagrebhisi, amaworintshi, amapentshisi, ophayinaphu, amaplamu, ukwipili, amastrobheri namakhabe.

Amaphupho ngamaplamu

Uma uphupha ukuthi udla amaplamu incazelo iya ngokuthi anoshukela noma amuncu. Amaplamu anoshukela asho ukuthi uzoba nenhlanhla kodwa amaplamu amuncu asho ukuthi kukhona umuntu ozolwa naye. Amaphupho ngamagrebhisi.

Amaphupho ngolamula

Uma uphupha ukuthi udla olamula kuwuphawu lokungajabuli uma ushadile kodwa yinhlanhla uma ushadile.

Amaphupho ngamagrebhisi

Uma uphupha ukuthi udla amagrebhisi kusho ukuthi umuntu ozoshada naye noma oshade naye uzokujabulisa. Amaphupho ngokuvuna. Amaphupho ngama-plamu.

Amaphupho ngama-aphula

Uma uphupha ukuthi udla ama-aphula kusho ukuthi kunezinto ezinhle ezizayo kuwe ngaphandle uma uwanambitha uthole ukuthi amuncu. Lokho kusho ibhadi ekusaseni lakho. Amaphupho ngamagrebhisi. Amaphupho ngama-plamu.