Amaphupho ngezithelo

Asho ukuthini amaphupho ngezithelo? Lokhu kuhlanganisa ama-aphula, amabhilikosi, obhanana, amagrebhisi, amaworintshi, amapentshisi, ophayinaphu, amaplamu, ukwipili, amastrobheri namakhabe.

Amaphupho ngamaplamu

Uma uphupha ukuthi udla amaplamu incazelo iya ngokuthi anoshukela noma amuncu. Amaplamu anoshukela asho ukuthi uzoba nenhlanhla kodwa amaplamu amuncu asho ukuthi kukhona umuntu ozolwa naye. Amaphupho ngamagrebhisi.

Amaphupho ngama-aphula

Uma uphupha ukuthi udla ama-aphula kusho ukuthi kunezinto ezinhle ezizayo kuwe ngaphandle uma uwanambitha uthole ukuthi amuncu. Lokho kusho ibhadi ekusaseni lakho. Amaphupho ngamagrebhisi. Amaphupho ngama-plamu.