Sesha

Amaphupho ngokwipili

Uma uphupha ukuthi udla okwipili kusho ukuthi ibhadi obunalo luzoshintsha lube yinhlanhla maduzane. iAfrika

Amaphupho ngamaplamu

Uma uphupha ukuthi udla amaplamu incazelo iya ngokuthi anoshukela noma amuncu. Amaplamu anoshukela asho ukuthi uzoba nenhlanhla kodwa amaplamu amuncu asho ukuthi kukhona umuntu ozolwa naye. iAfrika

Amaphupho ngamaworintshi

Uma uphupha ukuthi udla amaworintshi uzobhekana nokulahlekelwa maduzane – emsebenzini noma ebudlelwaneni bakho noma ezimalini zakho. iAfrika

Sign up for updates