isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Ukuphupha uphonseka eweni

Ngokujwayelekile uma uphupha uphonseka eweni uyaye uphaphame uma usuzofika phansi. Leliphupho liyibika elisho ukuthi usuke ukhula ngokomzimba okuyinto ongasoze wakwazi ukuyibona ngamehlo enyama kepha ihlale yenzeka ngokuhamba kwesikhathi.

Amaphupho ngoshevu

Uma uphupha ukuthi udliswe ushevu kusho ukuthi uzoba nezinkinga zemali. Qaphela ukuthi uyiboleka bani imali ungangeneli imincintiswano futhi qinisekisa ukuthi imali uyisebenzisa ngendlela ehlakaniphile.

Amaphupho ngokuminza

Uma uphupha ukuthi uminzile kuyinhlanhla. Uzothola ukuthi izinto ezikuhluphayo zizozihambela futhi ophathina bakho bazoziphatha kahle babe ngabathembekile.