Sesha

Amaphupho ngokulengiswa

Uma uphupha ukuthi ulengisiwe kusho ukuthi kunomuntu odinga usizo lwakho. Lalela abangani bakho nomndeni wakho ukubona ukuthi ungabasiza kanjani. iAfrika

Joyina mahala, uthole i-ringtone yezithakazelo.