Amaphupho ngokubulala

Uma uphupha ukuthi ubulewe kusho ukuthi umuntu omthandayo uzodinga usizo lwakho noma wena uzoba nezinkinga empilweni yakho. iAfrika