isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Umlando wakwa Nene

Ngokomlando kuyavela ukuthi kunobuhlobo phakathi kwabantu bakwaNgema, bakwaMngadi kanye nabakwaNene, njengoba ngokwemvelaphi yabo bonke bengaMantungwa. Ngokomlando olandwa ngabalandayo kuthiwa indaba isukela kuMalandela owahamba nabantu bakhe baze bayofika eMfule. Kuloluhambo lwabo kwathi lapho isibabulele inkemane, ngenhlanhla bathola sebezithela phezu kwezitshalo nezivuno ezabe zitshalwe ngoGxabhashe, okungabantu bakwaXulu, esizwa ukuthi lendawo le okwakutshalwe kuyo kwakungeyabo. Lendawo yoGxabhashe kuthiwa … Read more