Izithakazelo zakwa Hadebe Clan Names

Izithakazelo zakwaHadebe zehlukaniseke kathathu ngezigaba ezibalulwe ngenzansi kodwa zonke zisho abantu ababodwa. Isigaba sokuqala sezithakazelo zakwaHadebe Hadebe!Mthimkhulu!Bhungane kaNseleNzimandeWena kaLangalibalele KaNdlubu ezamila endaweni embi ngoba zamila emthondweni.Amangelengele anzipho zinde ngokuziqhwandela.Makhulukhulu!Hadeb’ omuhle okhonz’ agodukeAngaze axakwe yithambo lasemzini.Sigoloza esikhangel’ umuntu sengathi simjamele,Umkhulu BhunganeKodwa awungangoNkulunkulu.  Isigaba sesibili sezithakazelo zakwaHadebe Mthimkhulu!Mashiy’ amahle anjengawenyamazaneAbakwaThondo kwabakaSothondose.AbakwaDlomo-dludlu wezindlu nezindlwana.Abakwazitho zimhlophe, mashiy’ amahle,Niye nabuthathaphi … Read more

Umlando wesizwe sama Hlubi

Kafushane ngamaHlubi Umlando wesizwe samaHlubi, okuyisizwe okwavela kuso abakwaHadebe, usizekela ukuthi lesisizwe sadabuka emhlangeni echibini elikhulu lakwaNdondondo, eCongo. Kuthiwa abantu babelokhu bezwa kukhona abakhuluma emhlangeni kulelo chibi lakwaNdondondo elalesatshwa, bekhuluma sengathi beza nganeno, basondela ngakulabo ababebezwa. Kwathi lapho labobantu abakhuluma echibini bephuma, baphuma bebaningi kanye nemfuyo yabo. Kwakungathi asikho isilwane esasingekho; kukhona izinkomo, amahhashi, izimbuzi, … Read more