isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Ukwabelana

Ubuhlobo yinto ecuswa kakhulu kubantu abaphilelanayo, kanti ke futhi buyinto eyakheka kalula kubantu. Kukhona izihlobo zegazi lapho sibala abantu abahlobene ngokuzalwa, njengokuthi umuntu uwumzala wakho ngenxa yokuthi nizalwa ngokuhlobana. Bese kuthi obunye ubuhlobo bakhiwa ikona ukuganiselana kwemindeni eyahlukene. Kukho konke lokho uma abantu beyizihlobo kusho ukuthi kukhona okubahlanganisayo, lokho okusho ukuthi uma kukhona owenze umcimbi … Read more

Umabo (isigaba emshadweni wesintu)

Njengeningi lezinkolo ezahlukene kanye nezizwana zakhona, umshado wesiZulu nawo unezigaba zawo. Esilungwini kuqala ngesicelo somshado phecelezi “Engagement”, kulandele idili likamkhipheni elibizwa ngokuthi “Kitchen tea”, bese kuza i “Bulls Party” bese kugcina wona ke umshado loyo. Emshadweni wesintu ke kuqala kuyo indaba yamalobolo noma sesiyikhela phezulu ke njengoba kuqalwa ngokuqonywa noma ukumisa iduku. Emva kwamalobolo, kulandela … Read more