Umlando Wesibongo SakwaShezi

Abantu bakwaShezi ababuye babizwe ngokuthi ngamaChube bayisizwe esinomlando obalulekile KwaZulu. Imvelaphi yabo iseNkandla, ingxenye enkulu yendawo yaseNkandla kuhlanganisa nehlathi lakhona kungokwakwaShezi. Ikhono labantu bakwaShezi Abantu bakwaShezi babeyisizwe esiphiwe benekhono ekusebenziseni insimbi bakha ngayo amageja nemikhonto. Uma benza lomsebenzi wokwakha amageja nemikhonto, babeya endaweni ekhona ngaphakathi kwayo iNkandla, entabeni eyayibizwa ngokuthi kukwaNomachi, lapho babefike khona baphale … Read more

Izithakazelo zakwaShezi

Dlaba! Shukulasidludle Mnomiya, Dludle, Dludl’ owadl’ imihlambi yamadoda, Wadl’ izinkomo zamaNdebele, Oyodl’ ezikaDlaba uyoceba! Dlab’ akadleli phansi, Udle’ edlodlweni, Abanye bedlela phansi, Mavulane owavul’ iNkandl’ ivaliwe, Mchube, Mlotshwa, Wena kaLumbazo, kaZokufa, Sigananda phum’ eNkandla! Nawu umlando wesibongo sakwaShezi. Sweet Life Diabetes CommunitySicela usaphothe abaxhasi bethu: I-Sweet Life Diabetes Community ingumphakathi omkhulukazi¬† wabantu abenesifo sikashukela¬† kwi-inthanethi … Read more