Sesha

Umlando Wesibongo SakwaShezi

Umlando wesibongo sakwaShezi (amaChube)AmaChube yisizwe esinomlando obalulekile KwaZulu. Imvelaphi yabantu bakwaShezi iseNkandla ngoba ingxenye enkulu yalendawo kuhlanganisa nehlathi lakhona kungokwakaShezi. Bayisizwe asisiphe ngokwekhono ngoba babesebenza ngensimbi bakha amageja nemikhonto. Endaweni yaseNkandla kunentaba ebizwa ngokuthi kukaNomachi lapho lesizwe esasiphala amadwala bawancibilikise bese kuphuma insimbi ababenza ngayo lezinto ezibalwe ngenhla. Lokhu babengakwenzi bodwa babesebenzisana nesizwe sakwaWosiyana (abakwaNzama). … Read more

Izithakazelo zakwaShezi

Dlaba, Shukulas’, Mnomiya, Dludle, Dludl’owadl’imihlambi yamadoda, Wadl’izinkomo zamaNdebele, Oyodl’ezikaDlaba uyoceba, Dlab’ akadleli phansi, Udle’ edlodlweni, Abanye bedlela phansi, Mavulane owavul’ iNkandl’ivaliwe, Mchube, Mlotshwa, Wena kaLumbazo, kaZokufa, Sigananda phum’eNkandla! iAfrika

Sign up for updates