Izithakazelo zakwaNdwandwe

Zwide kaLanga Ndwandwe, Mkhatshwa Wena waseGadunkomo Wena owasezikhotheni ezingakhothi ngamlomo ezikhotha ngomkhonto kaZulu Nkomo ayihlatshwa uyothi wayihlaba yophe amasi njengombhelebhele Nkabanhle! Somaphunga! Masuku! Zwangendaba! Simelane! Umlando wabantu bakwaNdwandwe unohlonze. Ray Nkonyeni LibrariesArticle contributed by Ray Nkonyeni Libraries, which offers a free public library service at 13 libraries across the municipal area. Click HERE to learn … Read more

Umlando wabantu bakwaNdwandwe

Abantu bakwaNdwandwe badabuka kwabakwaNgwane. ULanga ngukhokho wabo. Wasuka ezintabeni zoBombo wagudla umfula uPhongolo waze wafika eMagudu. Sebefikile kuleyo ndawo yaseMagudu abantu bakwaNdwandwe bakha bahlala bazinza. Kukuleyondawo lapho umholi walaba bantu bakwaNdwandwe ashonela khona. Ngemuva kokushona kwakhe isizwe sakwaNdwandwe saholwa yindodana yakhe uZwide. Ngesikhathi sikaZwide isizwe sakwaNdwandwe sakhula sandlondlobala kakhulu, sagcwala indawo kusuka eMagudu kwehle njalo … Read more