Sesha

Amaphupho ngesimo sezulu nesibhakabhaka

Asho ukuthini amaphupho amayelana nesimo sezulu kanye nesibhakabhaka? Lokhu kuhlanganisa amafu, izikhukhula, isithwathwa, isichotho, inkungu, imvula, uthingo lwenkosazana, isivunguvungu, ukukhanya kwelanga, umoya, inyanga, izinkanyezi kanye nelanga. iAfrika

Amaphupho ngesibhakabhaka

Uma uphupha ubuka isibhakabhaka ngokujwayelekile kuwuphawu oluhle. Uma sicwathile futhi kunelanga uyoba nempilo enoxolo kanye nenjabulo. Uma sinamafu futhi simnyama kuyisixwayiso ukuthi kufanele uqaphele. iAfrika

Joyina mahala, uthole i-ringtone yezithakazelo.