isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Izinkolelo zabantu ngesimo sezulu

Abantu banezinkolelo eziningi ngezinto ezenzekayo nsuku zonke. Lokhu kungahlanganisa imfuyo nesimo sezulu. Leyo yimpilo yabantu, ngendlela yokuthi bazitshela nokuthi yonke into esemhlabeni iyakhuluma futhi uma uyinaka noma uyilandelela uyakwazi ukuthi uqonde lokho esuke ikuveza ngaleso sikhathi. Kwakubalulekile kubantu bakudala ukuthi ngaphambi kokuthi bagobe izinkophe (balale), bame ngaphandle komuzi babheke esibhakabhakeni ukubheka ukuthi usuku olulandelayo luzobe … Read more