Amaphupho ngezikhathi zonyaka

Uma uphupha ukuthi intwasahlobo isifikile ngesikhathi kusengesinye isikhathi sonyaka kusho uthando nomshado ekusaseni lakho. Uma uphupha ihlobo ngesikhathi kusengesinye isikhathi sonyaka kusho inhlanhla kanye nenjabulo. iAfrikaAmaphupho, Amasiko, Izithakazelo, Umlando ngesiZulu. Amaphupho ngesiXhosa: https://iafrika.org/xh

Amaphupho ngothingo lwenkosazana

Uma uphupha ubona uthingo lwenkosazana kusho izinto ezinhle empilweni yakho. Uyochuma ubenempilo futhi uphumelele. iAfrikaAmaphupho, Amasiko, Izithakazelo, Umlando ngesiZulu. Amaphupho ngesiXhosa: https://iafrika.org/xh

Amaphupho ngokuzwa iwashi

Uma uphupha ukuthi uzwa isandla sewashi sihamba kusho ukuthi uzoba nempilo enenjabulo. iAfrikaAmaphupho, Amasiko, Izithakazelo, Umlando ngesiZulu. Amaphupho ngesiXhosa: https://iafrika.org/xh