Amaphupho ngezikhathi zonyaka

Uma uphupha ukuthi intwasahlobo isifikile ngesikhathi kusengesinye isikhathi sonyaka kusho uthando nomshado ekusaseni lakho. Uma uphupha ihlobo ngesikhathi kusengesinye isikhathi sonyaka kusho inhlanhla kanye nenjabulo.