Sesha

Umlando wabantu bakwaMpontshane

Emandulo kwakunenkolelo yokuthi inkosi ebusayo kwakumelwe ibe nenyanga yayo. Kwakuthi lapho inkosi ikhothama, leyonyanga yenkosi iyiswe kwagoqanyawo. Lokho kwakwenziwa phela ngoba kuthiwa uma leyonganga iqhubeka iphila, yayiba wuhlupho emphakathini ngoba yabe ingumuntu ngaphambilini owayeke wasondelana kakhulu nenkosi, ngakho yazi izimfihlo kanye nezitha zenkosi kuhlanganise nezinyathelo ezazithathwa ezindabeni zasebukhosini. Imvelaphi yesibongo sakwaMpontshane UJeqe Buthelezi wayengomunye wabantu … Read more

Izithakazelo zakwaButhelezi

https://iafrika.org/wp-content/uploads/2017/02/Buthelezi.mp3 Shenge, Sokwalisa, Mnyamana kaNgqengelele, Phungashe, Sondiya, Mnandingamondi, Wena owadliwa zindlovukazi zamlobolela, Nina zinyawo ezimahhele, Enaganisa izintombi nanganye nangambili! iAfrika

Joyina mahala, uthole i-ringtone yezithakazelo.