isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Ikhubalo lenhlanhla

Njengabantu abasebenzisa izinto zesintu sikholelwa kakhulu ekutheni kukhona ukukhanya ezisilethela khona empilweni. Amngandla emithi awangatshwazwa ilaba abayisebenzisayo. Imithi yehllukene futhi yenza izinto ezahlukene. Kukhona elaphayo, egulisayo, eyokukhunkula (thakatha), ekhanyisa izinto zibe mhlophe kanye neyenhlanhla evula izindlela zibe mhlophe. Kuleli khasi ke sibhunga ngomuthi wenhlanhla nowenza ukuthi ube nogazi kubantu. Lezinduku zisetshenziswa ngisho umuntu ofuna ukuthola … Read more

Ukuthwasa

Ubungoma buyisiphiwo umuntu asuke ezelwe naso, lesisiphiwo kusuke kufanele umuntu onaso asize abanye abantu ngokulekelelwa idlozi lakhe. Ngaphambi kokuthi umuntu abe isangoma udlula ezintweni eziningi ezinzima. Okuqukethwe Uma Umuntu Engenwa Idlozi Uma Umuntu Engena Edlozini Kumiswa Izinkamba Isiphuku Ifihlo Izinto Okumele Ithwasa Lizenze Izinto Okungamele Lizenze Izinto Ezingadliwa Ithwasa Ukuphothula Uma Umuntu Engenwa Idlozi Zihlukene izindlela ekwenzeka ngazo uma … Read more