Ikhubalo lenhlanhla

Njengabantu abasebenzisa izinto zesintu sikholelwa kakhulu ekutheni kukhona ukukhanya ezisilethela khona empilweni. Amngandla emithi awangatshwazwa ilaba abayisebenzisayo. Imithi yehllukene futhi yenza izinto ezahlukene. Kukhona elaphayo, egulisayo, eyokukhunkula (thakatha), ekhanyisa izinto zibe mhlophe kanye neyenhlanhla evula izindlela zibe mhlophe. Kuleli khasi ke sibhunga ngomuthi wenhlanhla nowenza ukuthi ube nogazi kubantu. Lezinduku zisetshenziswa ngisho umuntu ofuna ukuthola … Read more