isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Amaphupho ngefa

Uma uphupha ukuthi ufunda iphepha elinezifiso zokugcina noma kukhona ifa olushiyelwe lona ngoseshonile kusho ukuthi uzolahlekelwa yinto ebalulekile kuwe.

Amaphupho ngamaphoyisa

Amaphupho anezincazelo ezahlukene, kukhona lezo eziqondile kuphinde kubekhona nalezo ezifihlekile. Ukuphupha amaphoyisa kusho okungekuhle, okungabalwa phakathi kwakho yizitha zakho, noma ke isifo esiza koseduze nawe. Uma uphupha ukuthi ubona amaphoyisa noma amasosha, kusho ukuthi kunento embi esazokwenzeka. Uma ulwa noma uxoshwa ngamaphoyisa lokho kusho ukuthi kunezitha ezikuthakathayo noma ezikugadla ngemithi.

Amaphupho ngommeli

Uma uphupha ukuthi ukhuluma nommeli kusho ukuthi uzolwa nomuntu maduzane kodwa uzonqoba. Uma kunguwena ongummeli kuhle kakhulu. Uzohlonishwa ngezenzo zakho ezinhle.

Amaphupho ngejaji

Uma uphupha ukuthi uvela phambi kwejaji kungenzeka ucelwe ukuthi uchaze ngezinto oke wazenza. Uma kuhamba kahle izinto ezinhle zizokwenzakalela – ikakhulukazi emsebenzini.

Amaphupho ngejele

Uma uphupha ijele, noma ukuthi usejele lokho kuyinto enhle. Kusho ukuthi uzoba nenhlanhla emsebenzini ube nodumo futhi uphumelele ezintweni ozenzayo. Uma weqa ejele kuhle kakhulu futhi kusho ukuthi uzonqoba izinkinga zakho. Uma usebenza njengojele kusho ukuthi abangani bakho bazophuma ezinkingeni maduzane.