Amaphupho ngokushaya

Uma uphupha ukuthi ushaya umyeni noma unkosikazi wakho kusho ukuthi uzoba nomshado omuhle nekhaya elinenjabulo. Uma kuwumuntu ozwana naye kuyibhadi. iAfrikaAmaphupho, Amasiko, Izithakazelo, Umlando ngesiZulu. Amaphupho ngesiXhosa: https://iafrika.org/xh

Amaphupho ngokushaya ngengqindi

Uma uphupha ukuthi ushaye umuntu ngengqindi kusho ukuthi uzoba nenkinga maduzane – kungenzeka ngisho uboshwe mawungaqapheli. Uma omunye umuntu eshaya wena kusho ukuthi uzolwa maduzane nje kodwa kuzoba nokuthula emva kwalokho. iAfrikaAmaphupho, Amasiko, Izithakazelo, Umlando ngesiZulu. Amaphupho ngesiXhosa: https://iafrika.org/xh